Rozmiar: 8332 bajtów
REO CROMA Sp. z o.o.

TRANSFORMATORY W.CZ.


Rozmiar: 1467 bajtów
STRONA GŁÓWNA
Transformatory mocy w.cz. produkcji REO INDUCTIVE COMPONENTS przeznaczone są dla elektronicznych urządzeń zasilających z przetwarzaniem, szczególnie w zastosowaniach przemysłowych. Układy te dostarczają jedno lub kilka zasilających napięć stałych. W porównaniu z zasilaczami konwencjonalnymi opartymi na bezpośrednim zasilaniu z napięcia sieciowego 50 Hz charakteryzują się one znacznie mniejsza wagą i wymiarami gabarytowymi oraz bardzo wysoka sprawnością. Częstotliwości do 60 kHz. W układach zasilających z przetwarzaniem o większej mocy szczególnie korzystnym rozwiązaniem jest stosowanie transformatorów na nanokrystalicznych rdzeniach pierścieniowych wykonanych z materiału VITROPERM. W porównaniu z transformatorami na rdzeniach ferrytowych mają one mniejsze straty przy przemagnesowywaniu. Transformatory wykonywane są poprzez składanie stosów rdzeni pierścieniowych i nawijanie ich przewodem wielożyłowym (licą), właściwą do pracy przy wyższych częstotliwościach. Nawinięte rdzenie są umieszczane w cylindrycznych obudowach a następnie są wypełniane próżniowo specjalną zalewą silikonową zapewniającą bardzo dobre odprowadzanie ciepła i dużą wytrzymałość elektryczną izolacji. Stosowane są zarówno obudowy z tworzywa jak i obudowy aluminiowe, doskonale odprowadzające ciepło. Zastosowany system izolacyjny między uzwojeniami pierwotnym i wtórnym zapewnia bardzo wysoka odporność na wyładowania niezupełne. Wyprowadzenia transformatorów pozwalają na bardzo łatwe i szybkie wykonywanie połączeń z innymi elementami urządzeń, np. z modułami IGBT lub blokami prostowniczymi. Transformatory spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 60950.
Rozmiar: 16680 bajtów

HPTK/...

Moce znamionowe do 2 kW
Szczegółowe dane techniczne :
karta katalogowa HPTK Rozmiar: 1271 bajtów (205k)
Rozmiar: 15458 bajtów

HPTV/...

Moce znamionowe do 3 kW
Szczegółowe dane techniczne :
karta katalogowa HPTV Rozmiar: 1271 bajtów (310k)
Rozmiar: 15703 bajtów

HPTA/...

Moce znamionowe do 4 kW
Szczegółowe dane techniczne :
karta katalogowa HPTA Rozmiar: 1271 bajtów (305k)
Rozmiar: 15568 bajtów

HPTB/...

Moce znamionowe do 25 kW
Rozmiar: 17062 bajtów

Transformatory planarne

Parametry do uzgodnienia