Rozmiar: 8332 bajtów
REO CROMA Sp. z o.o.

DŁAWIKI


Oddział IBK firmy REO INDUCTIVE COMPONENTS produkuje wysokiej jakości dławiki dla układów energoelektronicznych. Zbudowane są na toroidalnych rdzeniach z nowoczesnych materiałów magnetycznych, pozwalających na uzyskiwanie zminimalizowanych wymiarów przy bardzo dobrych parametrach. Dławiki są wykonywane w wersjach bez obudów lub w obudowach albo na podstawkach z wolnymi wyprowadzeniami oraz wyprowadzeniami do montażu przewlekanego na płytkach drukowanych. Oprócz wykonań standardowych produkowane są dławiki według indywidualnych wymagań, uzgodnionych z Odbiorcami.Rozmiar: 1467 bajtów
STRONA GŁÓWNA

Rozmiar: 4503 bajtów
Rozmiar: 4525 bajtów
Rozmiar: 4694 bajtów
Rozmiar: 4358 bajtów
Rozmiar: 4637 bajtów

Podstawowe grupy dławików REO:

Rozmiar: 23695 bajtów

CHI 120

Przeciwzakłóceniowe dławiki skompensowane prądowo
Wykonania standardowe
Rozmiar: 21812 bajtów

CHI 210

Dławiki wygładzające
Wykonania standardowe
Rozmiar: 28747 bajtów

CHI 310

Przeciwzakłóceniowe dławiki dla układów tyrystorowych
Wykonania standardowe
Rozmiar: 24189 bajtów

CHI 410

Wejściowe dławiki do poprawy współczynnika mocy - wykonania standardowe
Szczegółowe dane techniczne typowych wykonań:
Karta katalogowa WI 412 A i E Rozmiar: 1271 bajtów (373k)
Rozmiar: 11803 bajtówRozmiar: 9914 bajtów

CHI 500

Dławiki rezonansowe
Szczegółowe dane techniczne typowych wykonań :
Karta katalogowa CHI 511J w osłonie aluminiowej; 25-50A; 0,1-0,18mHRozmiar: 1271 bajtów(158k)
Karta katalogowa CHI 519A i F na podstawkach; 0,5-7A; 0,027-0,16mH Rozmiar: 1271 bajtów (179k)
Rozmiar: 12459 bajtów

CHI 600

Dławiki ograniczające dla przewodów ochronnych
Szczegółowe dane techniczne :
Karta katalogowa CHI 611 Rozmiar: 1271 bajtów (163k)
Rozmiar: 24064 bajtów

Dławiki ograniczające du/dt

Dławiki wyjściowe ograniczające stromości du/dt, przeznaczone głównie dla układów energoelektronicznych na szybkich elementach półprzewodnikowych
Wykonania standardowe
Rozmiar: 24383 bajtów

Dławiki silnikowe i filtry sinusoidalne

Dławiki silnikowe i trójfazowe filtry sinusoidalne przeznaczone głównie dla napędowych przemienników częstotliwości
Szczegółowe dane techniczne :
Karta katalogowa dławików silnikowych CNW 854 Rozmiar: 1271 bajtów (440k)
Karta katalogowa filtrów sinusoidalnych CNW 933Rozmiar: 1271 bajtów (306k)
Karta katalogowa filtrów sinusoidalnych CNW 935 - wersja "książkowa"Rozmiar: 1271 bajtów (232k)
Rozmiar: 22155 bajtów

CNW 890

Dławiki obwodów pośredniczących dla przemienników częstotliwości
Szczegółowe dane techniczne :
Karta katalogowa CNW 892 Rozmiar: 1271 bajtów (246k)
Rozmiar: 23292 bajtów

Dławiki sieciowe

Dławiki sieciowe jednofazowe i trójfazowe o napięciu zwarcia 4% i 2%, na rdzeniach warstwowych - wykonania standardowe
Szczegółowe dane techniczne :
Karta katalogowa dławików trójfazowych CNW 903 Rozmiar: 1271 bajtów (897k)
Karta katalogowa dławików jednofazowych CNW 901 Rozmiar: 1271 bajtów (204k)


Rodzaj osłony dławika i sposób montażu są określane literą umieszczaną w oznaczeniu.

Rozmiar: 14520 bajtów
Wykonanie A - Bez osłony
Wykonanie C - W obudowie, montaż płaski na druku
Wykonanie D - W obudowie, montaż stojący na druku
Rozmiar: 17867 bajtów
Wykonanie B - Bez osłony, montaż pionowy
Rozmiar: 4231 bajtów
Wykonanie E - Zalane w obudowie z tworzywa, wolne wyprowadzenia
Rozmiar: 15047 bajtów
Wykonanie F - Bez osłony,na gnieździe do montażu płaskiego
Rozmiar: 25713 bajtów
Wykonanie G - Bez osłony,na gnieździe do montażu pionowego
Rozmiar: 9172 bajtów
Wykonanie H - Zalane w kubku aluminiowym, z wolnymi końcami
Rozmiar: 10237 bajtów
Wykonanie I - Zalane w kubku aluminiowym, wyprowadzenia do druku
Rozmiar: 11803 bajtów
Wykonanie J - Zalane w ożebrowanej osłonie aluminiowej
Rozmiar: 12307 bajtów
Wykonanie O - Rdzeń kubkowy, wolne wyprowadzenia
Rozmiar: 11254 bajtów
Wykonanie Q - Dławiki zalane w obudowach z tworzywa, wyprowadzenia na zaciski