Rozmiar: 8332 bajtów
REO CROMA Sp. z o.o.

REOVIB


Sterowniki podajników wibracyjnych

Rozmiar: 8906 bajtów

Rozmiar: 1467 bajtów
STRONA GŁÓWNARozmiar: 4497 bajtów

Podręcznik cyfrowych sterowników REOVIBRozmiar: 1271 bajtów(755k)


Sterowniki REOVIB - przykłady zastosowańRozmiar: 1271 bajtów(264k)

REOVIB to duża rodzina sterowników produkowanych przez REO ELEKTRONIK i przeznaczonych dla urządzeń wibracyjnych, głównie dla podajników liniowych i cylindrycznych.
Sterowniki można podzielić na dwie główne grupy:
I. Układy o regulowanym napięciu wyjściowym i o stałej częstotliwości wyjściowej 50Hz i 100Hz, wynikającej z częstotliwości sieci zasilającej.
Sterowniki te wykonywane są w bardzo wielu wersjach zarówno ze sterowaniem analogowym (serie R i 500) jak i ze sterowaniem cyfrowym (seria MTS). Stopnie ochrony IP20 (wykonania do wbudowania) oraz IP54.
II. Układy o regulowanym napięciu wyjściowym i regulowanej częstotliwości wyjściowej REOVIB MFS.
Są to układy z podwójnym przetwarzaniem, gdzie na wyjściu sterującym pracą elektromagnesu regulowane jest zarówno napięcie jak i częstotliwość, niezależnie od częstotliwości sieci zasilającej. Seria ta posiada mikroprocesorowe sterowanie i wyposażona jest w klawiaturę z wyświetlaczem, pozwalające w łatwy sposób zadawać parametry wyjściowe sterownika. Sterowniki maja obudowy o stopniach ochrony IP20 lub IP54. REOVIB MFS pozwalają na elastyczne zastosowania przy minimalnych czasach przestojów, ponieważ łatwo i szybko programowany układ elektroniczny zastępuje żmudne i czasochłonne regulacje w układzie mechanicznym. Mogą być stosowane typowe cewki elektromagnesów, które będą pracowały przy różnych częstotliwościach a ich niezawodna praca będzie zapewniona dzięki programowanym zabezpieczeniom w układzie sterującym.
Zarówno układy ze stałą częstotliwością wyjściową jak i układy z regulowaną częstotliwością mają wykonania do wspólpracy z akcelerometrami (czujnikami przyspieszenia) serii SW, dostarczającymi sygnał sprzężenia zwrotnego proporcjonalny do amplitudy drgań. Pozwala to na tworzenie układów regulacyjnych o amplitudzie drgań niezależnej od obciążenia podajnika i zmian napięcia zasilającego.
Różnorodność wykonań i bardzo szerokie możliwości sterowania oraz wiele funkcji dodatkowych czynią wszystkie sterowniki REOVIB bardzo wygodnymi urządzeniami zarówno w prostych zastosowaniach jak i w złożonych układach automatyki.
Szeroka gama sterowników REOVIB uzupełniona jest dodatkowymi urządzeniami obejmującymi:
- akcelerometry SW do kontroli amplitudy drgań
- przetworniki sygnałów akcelerometrów na znormalizowane sygnały napięciowe i prądowe VUI
- komparatory amplitudy BK 32 pozwalające na tworzenie systemów monitoringu pracy urządzeń mechanicznych i zabezpieczania ich przed występowaniem nadmiernych drgań.
- system monitoringu drgań SWM 843 do pomiaru amplitudy, przyspieszenia i częstotliwości drgań.
- REOVIB SWM 3000 - przenośny przyrząd pomiarowy do badania parametrów pracy podajników wibracyjnych
- RECOGNIZER - urządzenie do rozpoznawania kształtu przemieszczających się elementów, szczególnie przydatne w systemach sortowaniaUkłady o regulowanym napięciu wyjściowym
i stałej częstotliwości wyjściowej 50Hz lub 100Hz.


Zmiana napięcia wyjściowego jest realizowana poprzez zmianę kąta wysterowania elementu półprzewodnikowego mocy - tyrystora lub triaka. Każdy sterownik może być dostosowany do współpracy z podajnikami o częstotliwości drgań 3000 /minutę lub 6000 /minutę (50 lub 100 Hz). Układy są wykonywane zarówno w wersji ze sterowaniem analogowym jak i sterowaniem cyfrowym.
Wykonania mechaniczne w postaci otwartej (do wbudowania), osłoniętej do montażu na szynie 35 mm, wykonanie w postaci wsuwki 19" oraz wykonania osłonięte o stopniu ochrony IP54, pozwalające na pracę w ciężkich warunkach przemysłowych.

STEROWNIKI ANALOGOWE

Rozmiar: 2957 bajtówIP20Rozmiar: 3198 bajtówIP54

REOVIB SMART

Jednokanałowe sterowniki analogowe. Prąd wyjściowy - 6A. Zasilanie 230V 50Hz. Napięcie wyjściowe 40-210V. Potencjometry do niezależnego ustawiania dolnej i górnej granicy zakresu regulacji napięcia wyjściowego. Zadawanie potencjometrem 10kOhm; zewnętrznym sygnałem napięciowym 0-10VDC lub prądowym 0(4)-20mA DC. Blokowanie zewnętrznym zestykiem lub napięciem 24VDC. Wersja IP20 oraz wersja obudowana IP54. Temperatury otoczenia 0-45 stopni C (IP54) i 0-50 stopni C (IP20)
Karta katalogowa REOVIB SMART Rozmiar: 1271 bajtów (203k)
Instrukcja obsługi REOVIB SMARTRozmiar: 1271 bajtów(428k)
Rozmiar: 4166 bajtów

REOVIB R6/439

Jednokanałowy sterownik analogowy do sterowania podajnikiem liniowym lub cylindrycznym. Pojedynczy moduł. Prąd wyjściowy - 6A. Zasilanie 230V 50Hz. Napięcie wyjściowe 40-210V. Potencjometry do niezależnego ustawiania dolnej i górnej granicy zakresu regulacji. Zadawanie potencjometrem na płytce czołowej. Blokowanie zewnętrznym zestykiem lub napięciem 24VDC. Soft-start ustawiany w zakresie 0,1-4s. Wyłącznik sieciowy. Stopień ochrony IP54. Temperatury otoczenia 0-45 stopni C
Karta katalogowa REOVIB R6/439 Rozmiar: 1271 bajtów (141k)
Instrukcja obsługi REOVIB R6/439-459Rozmiar: 1271 bajtów(373k)
Rozmiar: 7390 bajtów

REOVIB RS6/439-459

Jednokanałowy sterownik analogowy do sterowania podajnikiem liniowym lub cylindrycznym przy współpracy z czujnikiem. Pojedynczy moduł. Prąd wyjściowy - 6A. Zasilanie 230V 50Hz. Parametry jak R6/439. Dodatkowo możliwość ustawiania opóźnienia przy załączaniu i wyłączaniu (0,5 do 10 s). Możliwość współpracy z czujnikiem zewnętrznym lub barierą świetlną.
Karta katalogowa REOVIB RS6/439-459 Rozmiar: 1271 bajtów (145k)
Instrukcja obsługi REOVIB RS6/439-459Rozmiar: 1271 bajtów(373k)
Rozmiar: 6369 bajtów

REOVIB RSL6/439-459

Dwukanałowy sterownik analogowy do jednoczesnego sterowania podajnikiem cylindrycznym i liniowym przy współpracy z czujnikiem. Dwa moduły. Parametry jak R6/439. Prąd sumaryczny całego zespołu nie może przekroczyć 10A.
Karta katalogowa REOVIB RSL6/439-459 Rozmiar: 1271 bajtów (154k)
Rozmiar: 9605 bajtów

REOVIB RSLB6/439-459

Trójkanałowy sterownik analogowy do jednoczesnego sterowania podajnikiem cylindrycznym, liniowym i zasobnikiem przy współpracy z czujnikami. Trzy moduły. Parametry jak wyżej. Prąd sumaryczny całego zespołu nie może przekroczyć 10A. Wyjście do sterowania zasobnikiem ma obciążalność 4A.
Karta katalogowa REOVIB RSLB6/439-459 Rozmiar: 1271 bajtów (152k)
Rozmiar: 5951 bajtów

REOVIB R6/647

Dla podajników liniowych i cylindrycznych. Prąd wyjściowy - 6A. Zasilanie 230V 50Hz. Napięcie wyjściowe 40-210V. Potencjometry do niezależnego ustawiania dolnej i górnej granicy zakresu regulacji. Płynny rozruch 0,1 - 5 s. Zadawanie potencjometrem na płytce czołowej. Wyłącznik sieciowy na płycie czołowej. Regulacja napięcia wyjściowego lub regulacja amplitudy drgań przy współpracy z akcelerometrem serii SW. Wbudowany regulator P-I. Stopień ochrony IP54. Temperatury otoczenia 0-45 stopni C
Karta katalogowa REOVIB R6/647 Rozmiar: 1271 bajtów (157k)
Instrukcja obsługi REOVIB R6/647Rozmiar: 1271 bajtów (436k)

REOVIB 500

Seria sterowników analogowych do montażu na typowej szynie 35 mm. Seria 500 pozwala na tworzenie systemów sterujących dla zespołów transportowych np. podajnik liniowy i cylindryczny lub zasobnik, podajnik cylindryczny i podajnik liniowy. Obejmuje wykonania REOVIB 500; 514; 509; 513.
Przykład zastosowania Rozmiar: 1271 bajtów (57k)
Rozmiar: 3334 bajtów

REOVIB 506

Dla podajników liniowych i cylindrycznych. Prąd wyjściowy - 2A. Zasilanie 230V 50Hz. Napięcie wyjściowe 40-210V. Potencjometry do niezależnego ustawiania dolnej i górnej granicy zakresu regulacji. Zadawanie potencjometrem zewnętrznym 10 kOhm. Załączanie zestykiem zewnętrznym lub napięciem 12-24V DC. Temperatury otoczenia 0-45 stopni C
Karta katalogowa REOVIB 506 Rozmiar: 1271 bajtów (130k)
Instrukcja obsługi REOVIB 506 Rozmiar: 1271 bajtów (205k)
Rozmiar: 6038 bajtów

REOVIB 514

Dla podajników liniowych i cylindrycznych. Prąd wyjściowy - 6A. Zasilanie 230V 50Hz. Napięcie wyjściowe 40-210V. Potencjometry do niezależnego ustawiania dolnej i górnej granicy zakresu regulacji. Zadawanie potencjometrem zewnętrznym 10 kOhm, analogowym sygnałem napięciowym 0-10V lub sygnałem prądowym 0-20mA. Załączanie zestykiem zewnętrznym lub napięciem 12-24V DC. Temperatury otoczenia 0-45 stopni C
Karta katalogowa REOVIB 514 Rozmiar: 1271 bajtów (140k)
Instrukcja obsługi REOVIB 514 Rozmiar: 1271 bajtów (182k)
Rozmiar: 6955 bajtów

REOVIB 509

Dla podajników liniowych i cylindrycznych. Prąd wyjściowy 15A. Wykonanie 509/230 do zasilania napięciem 230V 50Hz i wykonanie 509/400 do zasilania napięciem 400V 50Hz. Potencjometry do niezależnego ustawiania dolnej i górnej granicy zakresu regulacji. Napięcie wyjściowe zależnie od wykonania 40-210V lub 60-360V. Zadawanie potencjometrem zewnętrznym, analogowym sygnałem napięciowym 0-10V lub sygnałem prądowym 0-20mA. Załączanie zestykiem zewnętrznym lub napięciem 12-24V DC. Temperatury otoczenia 0-45 stopni C
Karta katalogowa REOVIB 509 Rozmiar: 1271 bajtów (144k)
Instrukcja obsługi REOVIB 509 Rozmiar: 1271 bajtów (166k)
Rozmiar: 3238 bajtów

REOVIB 513

Blok systemu 500 pozwalający na realizację dodatkowych funkcji: współpracę z zewnętrznymi czujnikami (PNP/NPN; aktywna bariera świetlna, czujniki Namur - rezystancyjne). Płynny rozruch (soft-start) i płynne zatrzymywanie (soft-stop) w zakresie 0,5 do 15s. Sygnalizacja stanu roboczego przez bezpotencjałowy zestyk. Temperatury otoczenia 0-45 stopni C
Karta katalogowa REOVIB 513 Rozmiar: 1271 bajtów (122k)
Instrukcja obsługi REOVIB 513 Rozmiar: 1271 bajtów (208k)

REOVIB R15 i R25

Sterowniki analogowe o dużych prądach wyjściowych
Rozmiar: 6978 bajtówIP20Rozmiar: 3154 bajtówIP54

REOVIB R15/469

Dla podajników liniowych i cylindrycznych. Wykonania o stopniu ochrony IP54 lub IP20. Sterowanie analogowe. Prąd wyjściowy 15A. Zasilanie - wykonania dla 230V i 400V 50Hz. Napięcie wyjściowe 40-210V lub 60-380V. Płynny rozruch 0,1 do 4s. Zadawanie potencjometrem na płytce czołowej (tylko IP54) lub zewnętrznym potencjometrem 10 kOhm, sygnałem 0-10V DC lub prądowym 0(4) - 20 mA DC. Załączanie wbudowanym wyłącznikiem (IP54), zestykiem lub napięciem stałym 12-24 VDC. Soft-start 0,1 do 5s. Regulacja napięcia wyjściowego. Wbudowany regulator P-I. Możliwa współpraca z czujnikami. Temperatury otoczenia 0-45 stopni C
Karta katalogowa REOVIB R15/469 Rozmiar: 1271 bajtów (163k)
Instrukcja obsługi REOVIB R15 i R25 Rozmiar: 1271 bajtów (414k)
Rozmiar: 6265 bajtów

REOVIB R25/499

Dla podajników liniowych i cylindrycznych. Wersja do wbudowania. Prąd wyjściowy - 25A. Zasilanie - wykonania dla 230V i 400V 50Hz. Napięcie wyjściowe 40-210V lub 60-380V. Płynny rozruch 0,1 do 5 s. Zadawanie zewnętrznym potencjometrem 10 kW, sygnałem 0-10VDC lub prądowym 0(4) - 20 mA DC. Soft-start 0,1 do 5s. Regulacja napięcia wyjściowego. Wbudowany regulator P-I. Możliwa współpraca z czujnikami. Temperatury otoczenia 0-45 stopni C
Karta katalogowa REOVIB R25/499 Rozmiar: 1271 bajtów (149k)
Instrukcja obsługi REOVIB R15 i R25 Rozmiar: 1271 bajtów (414k)

STEROWNIKI CYFROWE

SERIA REOVIB MTS 440

Rozmiar: 3710 bajtów

REOVIB MTS 441 i MTS 440

Dla podajników liniowych i cylindrycznych. Układ jednokanałowy. Prąd wyjściowy - 6A (MTS 441) i 10A (MTS 442). Zasilanie - 230V 50Hz. Napięcie wyjściowe regulowane od 0 do 210V. Programowane ograniczanie napięcia wyjściowego. Blokowanie zestykiem lub napięciem stałym 24V. Przekaźnik sygnalizujący stan pracy. Płynny rozruch i zatrzymywanie zadawane w przedziale od 0 do 4s. Programowane zwłoki czasowej przy załączaniu i wyłączaniu 0,1 do 15 s. Współpraca z zewnętrznym czujnikiem PNP. Wyjście zasilające 24 VDC / 50 mA. Kontrola czasu pracy czujnika bez zmiany sygnału - programowana w zakresie 30 do 240s. Wyjście napięciowe 24V DC/20 mA informujące o stanie roboczym. Sterowanie zewnętrznym zaworem sprężonego powietrza 24V/20 mA. Wyłącznik sieciowy, przyciski start i stop, wyświetlacz i przyciski do programowania. Stopień ochrony IP54.
Karta katalogowa REOVIB MTS 441 Rozmiar: 1271 bajtów (160k)
Karta katalogowa REOVIB MTS 440 Rozmiar: 1271 bajtów (160k)
Instrukcja obsługi REOVIB MTS 440, 442 Rozmiar: 1271 bajtów (658k)
Rozmiar: 4814 bajtów

REOVIB MTS 442

Dla podajników liniowych i cylindrycznych. Układ dwukanałowy. Prąd wyjściowy - wyjście I - 6A; wyjście II - 4 A. Zasilanie - 230V 50Hz. Napięcie wyjściowe regulowane niezależnie dla każdego wyjścia od 0 do 210V. Programowane ograniczanie napięcia wyjściowego. Blokowanie zestykiem lub napięciem stałym 24V. Przekaźnik sygnalizujący stan pracy. Płynny rozruch i zatrzymywanie zadawane od 0 do 4s. Programowane zwłoki czasowej przy załączaniu i wyłączaniu 0,1 do 15 s. Współpraca z zewnętrznym czujnikiem PNP. Wyjście zasilające 24 VDC / 50 mA. Kontrola czasu pracy czujnika bez zmiany sygnału - programowana w zakresie 30 do 240s. Wyjście napięciowe 24V DC/20 mA informujące o stanie roboczym. Sterowanie zewnętrznym zaworem sprężonego powietrza 24V/20 mA. Wyłącznik sieciowy, przyciski start i stop, wyświetlacz i przyciski do programowania. Stopień ochrony IP54.
Karta katalogowa REOVIB MTS 442 Rozmiar: 1271 bajtów (188k)
Instrukcja obsługi REOVIB MTS 440, 442 Rozmiar: 1271 bajtów (658k)
Rozmiar: 5744 bajtów

REOVIB MTS 443

Dla podajników liniowych i cylindrycznych. Układ trójkanałowy. Napięcie wyjściowe regulowane niezależnie dla każdego wyjścia 3 x 0 - 210V. Podstawowe parametry jak wyżej. Trzy wejścia dla zewnętrznych czujników PNP. Dwa wyjścia 24VDC np. dla zaworów sprężonego powietrza. Jedno wyjście stanu. Dwa wyjścia informujące o upływie zaprogramowanego czasu bez zmiany sygnału z czujnika. Pozwala na kompletne sterowanie zestawem trzech podajników w systemie automatycznym. Stopień ochrony IP54.
Karta katalogowa REOVIB MTS 443 Rozmiar: 1271 bajtów (180k)
Rozmiar: 3478 bajtów

REOVIB MTS 315

Dla podajników liniowych i cylindrycznych. Prąd wyjściowy - 4A. Zasilanie 230V 50Hz. Napięcie wyjściowe 0-210V. Zadawane ograniczenie napięcia wyjściowego. Płynny rozruch i płynne za-trzymywanie zadawane dla 0,1-4s. Zadawanie z klawiatury na płytce czołowej. Blokowanie sygnałem napięciowym 24VDC lub zestykiem. Również wersja do współpracy z czujnikiem PNP i funkcją opóźnienia przy załączaniu i wyłączaniu, kontrolą czasu pracy bez zmiany sygnału z czujnika, wyjściem informacyjnym 24VDC/20mA i zasilaniem dla zaworu powietrza 24VDC/250mA. Stopień ochrony IP00 - wsuwka 19" (Europa - 100x160mm)
Karta katalogowa REOVIB MTS 315 Rozmiar: 1271 bajtów (149k)Układy o regulowanym napięciu wyjściowym
i regulowanej częstotliwości wyjściowej


Układy te tworzą rodzinę REOVIB MFS z podwójnym przetwarzaniem, gdzie na wyjściu sterującym pracą elektromagnesu regulowane jest zarówno napięcie jak i częstotliwość, niezależnie od częstotliwości sieci zasilającej. Seria ta posiada mikroprocesorowe sterowanie i wyposażona jest w klawiaturę z wyświetlaczem, pozwalające w łatwy sposób zadawać parametry wyjściowe sterownika. Układy mają wykonania dla prądów wyjściowych do 15A, częstotliwość wyjściowa może być standardowo zmieniana od 30 do 140 Hz. Dostępne są również wersje o zakresie częstotliwości wyjściowej od 8 Hz do 150 Hz. Poszczególne wykonania posiadają wiele funkcji dodatkowych pozwalających na współpracę z czujnikami i realizowanie zamkniętych układów regulacji. Sterowniki maja obudowy o stopniach ochrony IP20 lub IP54. Sterowniki REOVIB MFS pozwalają na elastyczne zastosowania przy minimalnych czasach przestojów, ponieważ łatwo i szybko programowany układ elektroniczny zastępuje żmudne i czasochłonne regulacje sprężyn w układzie mechanicznym.

Rozmiar: 74288 bajtów

Mogą być stosowane typowe cewki elektromagnesów, które będą pracowały przy różnych częstotliwościach a ich niezawodna praca będzie zapewniona dzięki programowanym zabezpieczeniom w układzie sterującym.

Rozmiar: 4772 bajtówIP20Rozmiar: 4896 bajtówIP54

REOVIB MFS 168

Dla podajników liniowych i cylindrycznych. Wykonanie o stopniu ochrony IP54 lub wykonanie aparatowe IP20. Wyłącznik sieciowy, przyciski załączania i wyłączania, wyświetlacz i przyciski do programowania. Zadawanie parametrów z klawiatury. Zadawanie napięcia wyjściowego: z klawiatury, sygnałem zewnętrznym napięciowym 0-10V DC lub prądowym 0(4)-20mA DC. Odblokowanie układu zestykiem lub napięciem stałym 12-24V. Przekaźnik stanu sygnalizujący tryb pracy. Prąd wyjściowy - wykonania dla 3A, 6A, 8A. Dla wersji IP54 również 12A. Zasilanie - 230V 50Hz. Napięcie wyjściowe do 0 do 205V. Programowana częstotliwość wyjściowa w zakresie 30 do 140 Hz. (Również wykonania od 8 Hz) Płynny rozruch i zatrzymywanie - programowane - do 4 s. Programowane zwłoki czasowej przy załączaniu i wyłączaniu 0 do 15 s. Praca z dwoma prędkościami (programowanymi). Kontrola czasu pracy czujnika bez zmiany sygnału - programowany czas od 30 do 240 s. Wersje do współpracy z czujnikami (PNP) i do współpracy z akcelerometrem (wbudowany regulator P-I), w tym również funkcja automatycznego wyszukiwania częstotliwości rezonansowych podajnika
Karta katalogowa REOVIB MFS 168 Rozmiar: 1271 bajtów (246k)
Instrukcja obsługi REOVIB MFS 168 Rozmiar: 1271 bajtów (659k)
Rozmiar: 4318 bajtówIP20Rozmiar: 3851 bajtówIP54
Rozmiar: 4885 bajtówIP20 Interfejs RS232

REOVIB MFS 268

Dla podajników liniowych i cylindrycznych. Wykonanie o stopniu ochrony IP54 lub wykonanie aparatowe IP20. Wyłącznik sieciowy, przyciski załączania i wyłączania, wyświetlacz i przyciski do programowania. Zadawanie parametrów z klawiatury. Zadawanie napięcia wyjściowego z klawiatury, sygnałem zewnętrznym napięciowym 0-10V DC lub prądowym 0(4)-20mA DC. Odblokowanie układu zestykiem lub napięciem stałym 12-24V. Przekaźnik stanu sygnalizujący tryb pracy. Prąd wyjściowy - wykonania dla 3A, 6A, 8A i 15A. Programowane ograniczenie prądu wyjściowego. Zasilanie - 230V 50Hz. Napięcie wyjściowe do 0 do 205V. Programowana częstotliwość wyjściowa w zakresie 5 do 150 Hz. Płynny rozruch i zatrzymywanie - programowane do 4 s. Programowane zwłoki czasowej przy załączaniu i wyłączaniu 0 do 15 s. Praca z dwoma zadanymi prędkościami. Kontrola czasu pracy czujnika bez zmiany sygnału - programowany czas od 30 do 240 s. Wersje do współpracy z czujnikami (PNP) i do współpracy z akcelerometrem (wbudowany regulator P-I), w tym również funkcja automatycznego wyszukiwania częstotliwości rezonansowych podajnika. Sterowanie zaworem sprężonego powietrza. Również wyposażone w interfejs PROFIBUS lub RS-232 (w wersji obudowy IP20)
Karta katalogowa REOVIB MFS 268 Rozmiar: 1271 bajtów (242k)
Instrukcja obsługi REOVIB MFS 268 Rozmiar: 1271 bajtów (1287k)

Przemiennik częstotliwości do sterowania pracą silników podajników taśmowych

Rozmiar: 23393 bajtów

VAREOTRON MFR 330

Zasilanie - 230 V Napięcie wyjściowe 0-220VMoc wyjściowa (moc silnika) - 370W Częstotliwość wyjściowa 2 - 120 Hz. Współpraca z czujnikiem (zasilanie 24V/25mA). Przekaźnikowe wyjście stanu 250V/1A. Zadawany czas narastania i opadania napięcia - 0 do 15 s; opóźnienie przy załączaniu i wyłączaniu 0-15s; czas bez zmiany sygnału z czujnika 30 - 240s. Stopień ochrony IP54
Karta katalogowa VAREOTRON MFR 330 Rozmiar: 1271 bajtów (172k)
Instrukcja obsługi VAREOTRON MFR 330 Rozmiar: 1271 bajtów (513k)
Urządzenia do pomiaru, monitoringu drgań
oraz dodatkowe elementy wyposażenia systemu REOVIB


Rozmiar: 2551 bajtów

REOVIB SW

Akcelerometry

Akcelerometry do pomiaru amplitudy drgań przy częstotliwościach od 2 do 200 Hz. Stopień ochrony IP54. Zawierają piezoelektryczny element czujnikowy i wzmacniacz. Napięcie wyjściowe jest proporcjonalne do amplitudy drgań. Wykonania z wyjściem AC (polaryzacja sygnału wyjściowego zależy od kierunku ruchu). Obudowy IP54 i IP65
Karta katalogowa REOVIB SW Rozmiar: 1271 bajtów (289k)
Instrukcja obsługi REOVIB SW Rozmiar: 1271 bajtów (346k)
Rozmiar: 5093 bajtów

REOVIB BK 032

Komparator amplitudy

Komparator amplitudy do monitorowania drgań maszyn przy współpracy z akcelerometrem. Montaż na szynie 35mm. Ustawiane czasy opóźnienia reakcji na poziom sygnału. Ustawiane niezależnie minimalna i maksymalna sygnalizowana amplituda monitorowanych drgań.
Karta katalogowa REOVIB BK 032 Rozmiar: 1271 bajtów (189k)
Instrukcja obsługi REOVIB BK 032 Rozmiar: 1271 bajtów (204k)
Rozmiar: 16219 bajtów

REOVIB VUI 126

Przetwornik sygnałów akcelerometrów

Przetworniki sygnałów do przetwarzania sygnału wyjściowego akcelerometru w znormalizowane sygnały napięciowe 0-10V i prądowe 0(4)-20mA. Stosowane w układach monitorowania maszyn. Stopień ochrony IP54.
Karta katalogowa REOVIB VUI 126 Rozmiar: 1271 bajtów (112k)
Rozmiar: 23374 bajtów

REOVIB SWM 843

Urządzenie do monitorowania pracy maszyn wibracyjnych

Przy współpracy z akcelerometrem i wyświetla parametry pracy systemu: amplitudę drgań, częstotliwość i przyspieszenie. Informacja o przyspieszeniu wysyłana jest również na zewnątrz w postaci sygnału prądowego 0/4-20mA. Parametry pracy są porównywane z wprowadzonymi wartościami i układ sygnalizuje ich przekroczenie po zadanym czasie opóźnienia. Zakres 0 - 25g. Obudowa do montażu na szynie 35mm.
Karta katalogowa REOVIB SWM 843Rozmiar: 1271 bajtów (148k)
Instrukcja obsługi REOVIB SWM 843 Rozmiar: 1271 bajtów (500k)
Rozmiar: 19885 bajtów

REOVIB SWM 3000

Serwisowy przyrząd pomiarowy do badania podajników wibracyjnych

Wspólpracuje ze specjalnym akcelerometrem.
Zakres częstotliwości 5 - 600 Hz. Zakres amplitud - 0 - 30 mm. Przyspieszenia 0 - 150g. Stopień ochrony IP40. Przesyłanie danych poprzez RS232
NOWOŚĆRozmiar: 2398 bajtów
Rozmiar: 7017 bajtów

RECOGNIZER

Urządzenie do rozpoznawania kształtu przemieszczających się elementów

Działa na zasadzie porównywania z wprowadzonymi i zapamiętanymi uprzednio kształtami. Elementy są podświetlane światłem o długości 88nm niewidzialnym dla oka ludzkiego (podczerwień). Cyfrowe wyjścia sygnalizacyjne pozwalają na sterowanie elementami wykonawczymi odrzucającymi części niewłaściwe (o innym kształcie lub odbiegające wymiarowo od kształtu zapamiętanego). Możliwe jest zapamiętywanie do 15 kształtów wzorcowych. Każdy element może mieć zapamiętany kształt w dwóch położeniach. Współpraca z komputerem, pozwalająca na oglądanie kształtów przemieszczających się elementów. Urządzenie przeznaczone szczególnie dla zautomatyzowanych linii technologicznych oraz stanowisk kontroli jakości.