Rozmiar: 8332 bajtów
REO CROMA Sp. z o.o.

FILTRY SZEROKOPASMOWE
dla laboratoriów


Wielostopniowe filtry o paśmie tłumienia 14 kHz do 1 GHz, przeznaczone głównie dla laboratoriów (stanowiska wysokonapięciowe, pomieszczenia ekranowane)Rozmiar: 1467 bajtów
STRONA GŁÓWNA


Rozmiar: 4319 bajtów

Standardowe wykonania filtrów laboratoryjnych

Rozmiar: 13626 bajtów


Seria CNW 140

Pięciostopniowe filtry jednofazowe (L1), dwufazowe L1, L2) i trójfazowe (L1, L2, L3)
CNW 141 Filtr jednofazowy. Prądy 60 do 400 A. Napięcie 230 V
CNW 142 Filtr dwufazowy. Prądy 30 do 400 A. Napięcie 230/400V
CNW 143 Filtr trójfazowy. Prądy 16 do 200 A. Napięcie 230/400V
Szczegółowe dane techniczne :Karta katalogowa CNW 141-143 Rozmiar: 1271 bajtów (307k)
CNW 144 Filtr jednofazowy. Prądy 60 do 400 A. Napięcie 280 V
CNW 145 Filtr dwufazowy. Prądy 30 do 400 A. Napięcie 280/500V
CNW 146 Filtr trójfazowy. Prądy 16 do 150 A. Napięcie 280/500V
Szczegółowe dane techniczne :Karta katalogowa CNW 144-146 Rozmiar: 1271 bajtów (303k)
CNW 147 Filtr jednofazowy. Prądy 60 do 400 A. Napięcie 580 V
CNW 148 Filtr dwufazowy. Prądy 30 do 250 A. Napięcie 580/1000V
CNW 149 Filtr trójfazowy. Prądy 16 do 100 A. Napięcie 580/1000V
Szczegółowe dane techniczne :Karta katalogowa CNW 147-149 Rozmiar: 1271 bajtów (290k)


Seria CNW 150

Pięciostopniowe filtry trójfazowe (L1, L2, L3, N)
CNW 154 Filtr trójfazowy. Prądy 16 do 63 A. Napięcie 400V
Szczegółowe dane techniczne :Karta katalogowa CNW 154 Rozmiar: 1271 bajtów (225k)